tag: víte nevíte?

Recept na život

Jednu květnovou neděli vedly mé a dceřiny kroky k lesní zahrádkářské kolonii v Radosticích.

Líbí se vám slovo senior?

Když někteří starší lidé slyší slovo „senior“, vyvolá to v nich prapodivný pocit s pejorativním nádechem.

Chybí mladým vzor?

Současná společnost je stále více atomizována a vzdaluje se tradičnímu vnímání rodiny, která je základním pilířem mezigenerační solidarity.

Vyšší zájem o věci veřejné

Co se vám vybaví, když slyšíte slovo politika? Z odpovědí náhodně oslovených lidí z mého blízkého okolí vyplynulo, že si nejčastěji myslí toto: politika je špinavá, je pouze pro vyvolené, všichni, kteří se v ní angažují, kradou.