Projekt DEMOS

Na úspěšný projekt Můžeš to změnit! jsme navázali účastí v mezinárodním konsorciu dalšího evropského projektu se zaměřením na podporu občanské aktivity a demokracie, DEMOS.

Název projektu, DEMOS, je zkratkou anglického názvu "Democracy and Equality Matters for Our Society - Political participation" - tedy Demokracie a rovnost jsou pro naši společnost důležité - politická participace.

Už sám název napovídá, co je náplní projektu. Protože cestu k tak důležitým hodnotám, jako jsou demokracie a rovnost, vidíme v zapojení občanů, rozhodlo se 9 partnerských organizací z devíti různých evropských zemí (Rakouska, Rumunska, Bulharska, Polska, České republiky, Německa, Finska, Švédska a Irska) v průběhu necelých dvou let setkávat a společně pracovat na rozvoji projektů, jejichž cílem je vzdělávání a zapojení občanů do každodenního života společnosti, do politických procesů.

Od října 2018 do března 2020 se tak budeme setkávat ve vybraných partnerských zemích, představovat si navzájem úspěšné projekty a sdílet zkušenosti z nich, diskutovat s experty hostitelských zemí o stavu občanské společnosti v nich, učit se a zlepšovat své projekty. Tato zlepšení pak budeme doma testovat a sledovat jejich dopady. Velkým cílem projektu tak je vytvořit metodiky úspěšných projektů, které budou zpřístupněny všem evropským organizacím zabývajícím se vzděláváním dospělých a podporou občanské společnosti, tak aby je mohly využít k posílení demokracie a rovnosti. 

 

Co se v projektu aktuálně děje?

 

DEMOS skončil, ale jeho důsledky pokračují

Jednou ze součástí naší práce v rámci projektu DEMOS bylo zpracování studií proveditelnosti. V praxi to znamenalo vybrat si některý z projektů, které naši partneři na setkáních DEMOSu představili, a převést jej do naší praxe. Pro Mezigeneraci jsme vybrali projekt našich rakouských sousedů, který jsme přeložili jako Na kávě s politikou. Tento koncept lze pojmout krásně mezigeneračně, takže nás opravdu nadchl. Přípravy poněkud zbrzdila celosvětová zdravotní krize, ale o tomto krásném projektu od nás ještě určitě uslyšíte.

 

4. 3. 2020 – MTZ jde do světa!

Na závěrečné konferenci mezinárodního projektu DEMOS jsme se dočkali také velkého ocenění naší práce. Bulharští partneři projektu se rozhodli implementovat koncept Můžeš to změnit! A dokonce už na projekt mají i financování. K tomu se naším projektem rozhodli inspirovat i finští partneři. Máme obrovskou radost a je to pro nás velkou motivací. 

 

2. 3. 2020 – závěrečná konference

Závěrečná konference projektu DEMOS se konala opět ve Vídni, ovšem ve formátu poněkud odlišném od předchozích setkání. Tentokrát bylo naším cílem představit finální podobu doporučení v podobě příkladů dobré praxe účastníkům z partnerských organizací tak, aby je mohli – s drobnou úpravou nebo bez ní – využít ve své zemi. Co se nezměnilo, byla přátelská pracovní atmosféra, která každé setkání provázela.

Hned první den prezentoval náš tým. A pro účastníky jsme si připravili překvapení v podobě interakce, kterou znají důvěrně všichni, kdo s námi absolvovali Můžeš to změnit. Nutno říci, že je to moc bavilo!

Chystáme se do Vídně

V březnu 2020 nás čeká poslední setkání projektu Demos. Na něm budeme předávat to nejlepší z projektu Můžeš to změnit! evropským kolegům a prezentovat své aktivity vídeňským politikům, úředníkům i veřejnosti. Čeká nás tedy ještě pořádný kus práce.

 

2. 12. 2019 – 5. mezinárodní setkání v Limericku

Předvánoční Irsko hostilo již 5. setkání partnerských organizací mezinárodního projektu DEMOS. Kromě práce na akčních projektech, přípravě příkladů dobré praxe pro předávání partnerským organizacím v celé Evropě a dalších nezbytných aktivit spojených s projektem samotným jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku politické situaci v Irsku. V rámci přednášek irských odborníků jsme získali přehled o historii Irska, současném politickém vývoji i o problémech, které irskou společnost trápí. Skvělé byly především vstupy významného irského analytika Vincenta Browna a prezentace problémů, kterým čelí žadatelé o azyl v Irsku nebo irská menšina kočovníků.

 

17. 9. 2019 – 4. projektová schůzka
ve Stockholmu

Mezinárodní setkání partnerů spolupracujících v projektu DEMOS hostila švédská státní organizace vzdělávání dospělých ABF. Oba dny pracovního setkání byly doslova nabité aktivitou. Navštívili jsme centrálu ABF i jedno z jejich místních středisek, kde jsme se blíže seznámili s jejich výukovými aktivitami, programy na integraci imigrantů i posilování komunitního života. V rámci prezentací analýz politické situace jsme se blíže seznámili s historií a politickým vývojem ve Finsku a Švédsku i s aktivitami, které naši tamější partneři vykonávají na podporu participace občanů na politickém životě společnosti.

13. 5. 2019 - třetí mezinárodní setkání

Na třetí mezinárodní setkání, které tentokrát probíhalo v Lipsku, jsme se připravovali opravdu důkladně. Tentokrát byla totiž na programu analýza potřeb České republiky. Michael vypracoval opravdu zevrubnou analýzu vývoje politické situace v naší republice od roku 1989, Radka si vzala na starosti popis cílových skupin, jejichž prostřednictvím chceme do české společnosti vnést více demokratického dialogu a účasti občanů na každodenní politice. 

Druhý den byla nejzajímavějším bodem programu analýza aktuální situace v Bulharsku. Mezi problémy, se kterými se tato země potýká, patří kromě korupce i vysoký počet Bulharů, který odešel do zahraničí.

 

 

19. 4. 2019 - Newsletter z Kluže je na světě!

Jak zajímavé bylo v pořadí druhé setkání mezinárodního projektu DEMOS - tentokrát v rumunské Kluži - se můžete blíže přesvědčit v newsletteru, jehož vydávání si vzali na starost irští kolegové. 

Z fotoreportáže, která je součástí newsletteru, je jasné, že rumunské kolegyně braly reprezentaci své země a kultury velmi vážně. A moc jim to u toho slušelo!

Chcete to vidět? Stačí kliknout na slovo Newsletter 2.

 

 

4. 3. 2019 - druhá mezinárodní schůzka

Druhé setkání projektu DEMOS se odehrálo v rumunské Kluži. Hlavními body programu byly prezentace analýzy potřeb Rumunska a Polska, nesmírně zajímavá byla i diskuze s odborníkem na politickou situaci v hostitelském Rumunsku. Velmi inspirativní pak bylo sdílení úspěchů i neúspěchů aktivit jednotlivých organizací v uplynulém období. 

 

10. 1. 2019 - logo projektu vzniklo v Brně!

Mohlo by se zdát, že příprava loga je věcí jednoduchou. Ale když k jeho vzhledu má co říci devět partnerských organizací, chvilku to zabere. Tohle čekání každopádně stálo za to: naše nové logo je krásné a navíc z něj máme všichni skvělý pocit.

Také jsme vydali první newsletter. Je krásný, nemyslíte? :-)

Nyní se náš tým připravuje na březnové setkání. Jeho hostitelským městem je rumunská Cluj.

 

 

 

17. 10. 2018 - první mezinárodní schůzka ve Vídni

Po měsících příprav se tým Mezigenerace (Radka  a Michael) konečně osobně setkal s ostatními osmi evropskými týmy. Náplní prvního mezinárodního setkání bylo - kromě dojasnění některých praktických detailů řízení projektu - seznámení se s aktivitami jednotlivých zúčastněných organizací a jejich projekty, které byly vybrány pro zpracování v rámci DEMOSu, workshop na nastavování a sledování dopadů projektu a velmi zajímavá schůzka s rakouským expertem na politický marketing a komunikaci.

 

1. 10. 2018 - projekt odstartoval!

A při té příležitosti se sešel přípravný výbor ve složení Zdeňka Dubová - zakladatelka a ředitelka Mezigenerace, Radka Martínková a Michael Murad. Ladíme detaily před prvním setkáním, které nás čeká za dva týdny ve Vídni.

 

Projekt je financován z prostředků programu