Vyšší zájem o věci veřejné

Co se vám vybaví, když slyšíte slovo politika? Z odpovědí náhodně oslovených lidí z mého blízkého okolí vyplynulo, že si nejčastěji myslí toto: politika je špinavá, je pouze pro vyvolené, všichni, kteří se v ní angažují, kradou.


Vyšší zájem o věci veřejné

O tom, jak moc politika ovlivňuje kvalitu našeho života, pojednává ojedinělý projekt „Mezigenerační občanská nauka.“ Jeho cílem je uchopitelnou a hravou formou zvýšit informovanost občanů o fungování komunální politiky města Brna a zesílit jejich zájem o věci veřejné v něm.

Posílením politické gramotnosti účastníků workshopu, který proběhne v polovině listopadu tohoto roku, jim pomůžeme k lepší orientaci, aby věděli, kam se například obracet při řešení občanských záležitostí. Chceme je také motivovat k aktivní komunikaci při prosazování jejich práv a potřeb. Workshopu, se mohou účastnit mladí lidé od 18 let, dospělí i ti nejstarší.

Snahou projektu je docílit, aby lidé pochopili, že kvalitu svého života ve svém městě mohou ovlivňovat vlastním zodpovědným a aktivním přístupem. Kromě plánovaného workshopu, který proběhne v Brně v polovině listopadu, vznikne také edukativní film a DVD s metodikou využitelnou pro výuku občanské nauky na základních a středních školách. Startovní část projektu, který bude pokračovat i v dalších dvou letech, vznikla s podporou finančních prostředků Jihomoravského kraje. Další ročníky se pak budou orientovat na jiná města Jihomoravského kraje.

Tags: víte nevíte?   Vloženo