Líbí se vám slovo senior?

Když někteří starší lidé slyší slovo „senior“, vyvolá to v nich prapodivný pocit s pejorativním nádechem.


Líbí se vám slovo senior?

Myslí si to někteří lidé předdůchodového nebo důchodového věku v mém okolí.

Jenomže ono tak nejde ani o to slovo. Nepříjemné pocity starších vyplývají z toho, jak je vnímá naše společnost. Je proto opravdu nejvyšší čas vymazat zažitá myšlenková schémata, v nichž jsou lidé v poslední etapě života považováni za méněcenné. Také proto, že stárnutí bude stále důležitějším společenským a politickým tématem, protože naše populace stárne.

Podle výzkumu Eurostatu, jenž proběhl u příležitosti Roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity mezi generacemi v roce 2012, vnímá seniory negativně 54% Čechů, evropský průměr je 28%. Česká republika tedy v současnosti patří k těm zemím, kde lidé nemají v průměru příliš rádi starší spoluobčany. A pozor, v tomto případě ono starší se rozumí již lidé nad 50 let! A to ještě rozhodně nejsou senioři v tomto slova smyslu. Řekněte, není to alarmující?

Tags: víte nevíte?   Vloženo