Chybí mladým vzor?

Současná společnost je stále více atomizována a vzdaluje se tradičnímu vnímání rodiny, která je základním pilířem mezigenerační solidarity.


Chybí mladým vzor?

Přesto, že mám několik špatných zkušeností s postojem mladých ke starším, myslím si, že mladá generace není sobecká a nesolidární. Jen jí často chybí vzory, konkrétní příklady. A možná také připomínání, že starý člověk byl mladý a mladý jednou zestárne.

Když jsem zaslechla poznámku jednoho teenagera na adresu postarší prodavačky, že „na tomto světě zaclání a měli by ji vyměnit za mladší“, došlo mi, že, vnímání starších mladou generací je třeba pozměňovat. Významnou roli má v tomto směru vlastní rodina, která by dětem měla postrádající úctu ke stáří důsledně vštěpovat. Samozřejmě také škola. Nepůjde to ihned, ale krůček po krůčku určitě.

Mělo by být zcela přirozené například zdravit starší, alespoň ve svém domě nebo na ulici, pustit je párkrát sednout v dopravním prostředku, dát jim přednost při nastupování, nabídnout jim pomoc s těžkou taškou… Možná, že kdyby mladí sundali z uší sluchátka a přestali fascinovaně hledět na displej svých mobilů, začali by si svého okolí všímat víc. Myslím, že si to naší starší spoluobčané zaslouží.

Tags: senioři víte nevíte?   Vloženo