Stanovy

Pokud si chcete přečíst stanovy našeho občanského sdružení, tak jste na správném místě.

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, jehož cílem je zkvalitňování života seniorů a podporování porozumění mezi mladou, střední a starší populací.  

Pokud Vás zajímá plné znění stanov našeho občanského sdružení, zde jsou k nahlédnutí.