Kdo jsme

Naše občanské sdružení je nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, jehož cílem je zkvalitňování života seniorů a podporování porozumění mezi mladou, střední a starší populací.

Svou historii začalo  sdružení psát začátkem roku 2012. Impuzem byly mé vlastní životní zkušenosti. S přibývajícím věkem jsem si všímala, jak světem vládne kult mládí. Naopak stáří jako by bylo na obtíž. 

Překlenete-li hranici padesátky, stáváte se například nezajímavým na trhu práce. Pocítila jsem to na vlastní kůži. Tenkrát mě napadlo, že by se s tím něco mělo udělat. Pokusit se o změnu obrazu starší populace! Všímám si, že kolem nás žije spouta dříve narozených, přitom velmi úspěšných lidí, kteří se těší skvělé psychické i fyzické kondici. Žijí aktivně, a těší se z každého dne, navzdory svým přibývajícím vráskám. Ti jsou inspirací nejenom pro mne a mé vrstevníky, ale i pro ostatní generace. 

Dospěla jsem tak k názoru, že je třeba posilovat mezigenerační vztahy a jestli chceme, aby stáří bylo vnímáno jako rovnocenná součást našeho života, musíme začít u mladých. Spojením entuziazmu mládí se zkušeností stáří, může být totiž obohacující pro všechny.

Mgr. Zdeňka Dubová, předsedkyně občanského sdružení Mezigenerace