Co děláme

Sdružujeme seniory, jejich přátele, odborníky z nejrůznějších oborů a všechny lidi sympatizující s našim posláním. Dáváme seniorům pocit sociálního začlenění, sounáležitosti a užitečnosti, poskytujeme komunikační prostor a možnost seberealizace.

Prostřednictvím našich projektů:

  • usilujeme o dialog napříč všemi generacemi s cílem zlepšovat mezigenerační vztahy
  • klademe důraz především na seniory
  • posilujeme sebědomí seniorů
  • aktivizujeme je prostřednictvím volnočasových aktivit a propojujeme je s mládeží.
  • umožňujeme jim přednášet na školách, aby tak předávali své zkušenosti mladým
  • nabízíme jim vzdělávací aktivity

Naše sdružení má však ještě ambiciozní plány, a sice:

  • vybudovat mezigenerační centrum
  • poskytovat poradenské služby starším lidem
  • pomáhat jim při nalezení příležitostné práce