Stárnutí a mezigenerační vztahy

Náš spolek uspořádal ve spolupráci s městem Brnem mezinárodní konferenci "Stárnutí a mezigenerační vztahy"

  • ředitelka Mezigenerace, z.s. Zdeňka Dubová
  • Petr Hladík, 1.náměstek primátora MB
  • Lucy Jackson, konzultantka pro oblast zdraví z města Leeds

Dne 12. června 2017 uspořádal náš spolek ve spolupráci s městem Brnem mezinárodní konferenci "Stárnutí a mezigenerační vztahy". Záštitu nad ní převzal primátor Petr Vokřál.

Určena byla komunálním politikům, úředníkům sociálních odborů, odborným pracovníkům v sociální oblasti a zástupcům neziskových organizací, zabývajících se seniorskou tematikou a mezigeneračními vztahy.

Cílem konference, která proběhla v hotelu Continental byla výměna zkušeností na téma demografických změn a s tím spojeného stárnutí, podmínek života seniorů a mezigeneračních vztahů s partnerskými městy Brna. Přednášeli na ní zástupci partnerských měst Leedsu, Poznaně, Bratislavy, Vídně a maďarského Györu a Brna.

Výměna zkušeností z partnerskými městy Brna přinesla různé pohledy a přístupy k řešení následků stárnutí populace, neboť každá země, každé město přistupují k řešení tohoto tématu specifickým způsobem. Ze závěrů konference m.j. vyplynulo, že seniory je třeba více zapojovat a připravovat pro ně vhodné a zajímavé aktivity. Aktivizaci seniorů má v programu i náš spolek a konference nám potvrdila správnost naší vize.