Mikulov se nemůže dočkat změn

V úterý 20. února proběhlo v Mikulově setkání studentů středních škol s regionálními politiky. Studenti diskutovali se svými zastupiteli problémy, které jsou v Mikulově aktuální.

  • Mikulov se nemůže dočkat změn
  • Mikulov se nemůže dočkat změn
  • Mikulov se nemůže dočkat změn
  • Mikulov se nemůže dočkat změn
  • Mikulov se nemůže dočkat změn

Nad mikulovským workshopem převzal záštitu tamní starosta Rostislav Koštial. Studenti se kromě něho potkali i s dalšími místními politiky, aby upozornili na problémy, které vnímají ve svém okolí. Navrhovali například zlepšit vzhled parku v Novosedlech, zřídit klubové místo pro mladé, zorganizovat letní párty, rovněž pro mladé, a zasadit se o čistější Mikulov vybudováním dalších sběrných míst s důrazem na tříděný odpad.

 „Všichni jsme byli nadšení z nápadů, které budou nyní studenti následně spolu s přítomnými politiky a mentory zpracovávat do projektu,“ uvádí Zdeňka Dubová, ředitelka spolku Mezigenerace. Nejlepší z nich budou představeny na dubnové konferenci v Brně.

Workshop „Můžeš to změnit“ předčil nejen očekávání studentů, ale i politiků. „Jsem přesvědčen o správnosti a důležitosti této akce s aktivním zapojováním studentů do veřejného života. Zejména si cením možnosti vtáhnout online studenty do aktivit pro zlepšení veřejného života a tvořit se zástupci municipalit konkrétní projekty. Věřím, že pro tyto děti je to velkou inspirací a přínosem pro budoucí se zapojení do správy věcí veřejných“, hodnotil akci mikulovský starosta Rostislav Koštial.