Brno bez bariér

Netušili byste, kolik viditelných i neviditelných bariér skýtá centrum Brna. Schválně, až někdy budete procházet středem města, zkuste se na ně dívat třeba pohledem staršího člověka nebo matky s kočárkem.

  • Brno bez bariér?
  • Brno bez bariér?
  • Brno bez bariér?
  • Brno bez bariér?
  • Brno bez bariér?
  • Brno bez bariér?

My jsme si obrázek o brněnských barierách udělali díky komentované prohlídce 23. června 2014 v doprovodu Mileny Antonovičové. Je odbornou konzultantkou pro bezbariérové prostředí a ve spolupráci se sdružením, připravila workshop pod názvem Brno na vlastní oči.

Výprava po stopách bariér v centru Brna často přinesla údiv nad tím, jak mohou komplikovat náš život. Jen cestou ze Starobrněnské ulice přes Velký Špalíček, náměstí Svobody, Rašínovu a Kobližnou jsme jich napočítali několik desítek. Viděli jsme špatně řešené bezbariérové rampy, chybějící madla zábradlí, schodiště a prosklené plochy bez kontrastního označení, reklamní panely a restaurační zahrádky, které mohou být problémem pro nevidomé a slabozraké. 

V české společnosti je zhruba 30 procent lidí, které lze zařadit do kategorie osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Ovšem v této kategorii se minimálně dvakrát za život ocitne každý: jako malé dítě a jako senior. Přístupné prostředí bez překážek by proto mělo být samozřejmostí. Stačilo by důsledně dodržovat platnou legislativu (zejm. vyhlášku č. 398/09 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Pokud uživatelé narazí na nějaký problém, měli by se nejprve obrátit na příslušný úřad městské části, který buď může úpravu zajistit sám, nebo jim poradí další postup.

Akce byla součástí projektu V nejlepších letech, který  byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica.