Boskovice se mohou změnit!

Workshop projektu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! přinesl boskovickým politikům řadu nových podnětů. Studenti je budou rozvíjet dál v týmových projektech.

  • ženy v politice
  • workshop
  • studenti
  • studenti a jiní
  • workshop

27. listopadu se radnice v Boskovicích zaplnila studenty ze všech čtyř místních středních škol. Důvod? Probíhající workshop projektu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! Cílem tohoto projektu je vyvolat změny ve vnímání politiky u studentů středních škol a pobídnout je k aktivnímu zapojení.

Na středečním workshopu se boskovičtí studenti setkali se senátorkou a radní Ing. Jaroslavou Vítkovou, starostkou Bc. Hanou Nedomovou, 1. místostarostkou Mgr. Dagmar Hamalovou, zastupitelkou Mgr. Sášou Živnou, úřednický aparát města zastupovala JUDr. Iva Močičková, vedoucí odboru vnitřních věcí.

„Myslím, že nejen nás, ale i přítomné političky naprosto překvapila škála témat, se kterými studenti na workshop přišli,“ říká Mgr. Zdeňka Dubová, ředitelka spolku Mezigenerace. „Návrhy změn v Boskovicích, které studenti na workshop předložily se totiž rozhodně neomezovaly jen na jejich bezprostřední okolí, týkaly se života ve městě v jeho plné šíři: od kultury přes dopravu, sport až po bezpečnost občanů. “ Nad nejzajímavějšími problémy studenti spolu s přítomnými političkami vytvořili týmy, které hned na workshopu začaly zpracovávat projekty na jejich vyřešení. A témata? Rekonstrukce dvou veřejných prostorů, dopravní značení v obci, zvýšení bezpečnosti občanů i řešení problematiky kouření v místech, kde to obtěžuje okolí. „V řadě případů, bez ohledu na to, kde se workshop koná, jsou studentské projekty opravdu veliké,“ komentuje Zdeňka Dubová, „a je tedy zřejmé, že přinejmenším v krátkodobém horizontu je studenti nebudou moci realizovat. Podstatnější je, že začnou. Pokud s naší pomocí pochopí, že základem velkých změn jsou vstřícná komunikace a trpělivost spojená s vytrvalostí, dokážou díky řadě menších kroků dotáhnout do konce i své velké vize. O tom jsme naprosto přesvědčeni.“