Změníme pohled na stáří?

Celosvětový fenomén stárnoucí populace se nevyhnul ani České republice.


Změníme pohled na stáří?

Nacházíme se v nové situaci, na kterou je třeba reagovat na úrovni jednotlivců i všech systémů společnosti: s prodlužující se délkou života výrazně roste podíl starších lidí ve společnosti. Co s tím?

Stáří je bohužel spojeno s nebezpečnými předsudky. Změnit je můžeme pouze výchovou mladé generace tak, aby začala vnímat stáří jako přirozenou a plnohodnotnou součást lidského života. Ukázat mladým lidem, že ti starší mají jim i celé společnosti hodně co dát. Že stáří není obdobím tupého soupeření o zlevněné kuře v Kauflandu, jak je často zkratkovitě vykreslováno na sociálních sítích, ale dobou zralé moudrosti a předávání zkušeností.

Proto pokládám za důležité zařadit problematiku stárnutí a mezigeneračních vztahů do českého vzdělávacího systému důslednějším a promyšlenějším způsobem. Využít lze možnosti občanské výchovy, akcentování problematiky v jiných předmětech, nebo využití externích projektů mimoškolního vzdělávání. Dokladem, že tento přístup funguje, jsou projekty našeho spolku Mezigenerace. K nejúspěšnějším patří projekty Můžeš to změnit!, Mezigenerační občanská nauka, Senioři do škol a Senioři, přijďte si hrát. Všechny úspěšně posilují mezigenerační vztahy mezi žáky základních škol, studenty středních škol a seniory. To, co děti a studenty zajímá nejvíce, jsou konkrétní životní příběhy nebo projekty, na kterých s lidmi o generaci až dvě staršími mohou spolupracovat.

Výchova mladé generace není samozřejmě záležitostí pouze školních lavic. Zásadní roli hraje rodina, v níž by měly děti od nejútlejšího věku vnímat ohleduplnost a přátelské vztahy s okolím bez ohledu na ročník narození jako naprostou samozřejmost a základ.

Cítíte, že by v této oblasti bylo třeba něco udělat? Připravte podobný projekt nebo se nám ozvěte a připojte se do některého z těch našich! Je to pro vás přece jen velký krok? Pak máme v tomto – předvolebním – období jiný tip: ptejte se kandidátů, o jejichž zvolení uvažujete, jak vnímají problematiku stárnoucí společnosti a co jsou pro její řešení připraveni dělat. Je to to nejmenší, co pro řešení situace můžete udělat.

  Vloženo