Mezinárodní projekt DEMOS

DEMOS je zkratkou pro "Democracy and Equality Matters for Our Society - Political participation" - tedy Demokracie a rovnost jsou pro naši společnost důležité - politická participace.


Protože cestu k demokracii a rovnosti vidíme v zapojení občanů, rozhodlo se 9 partnerských organizací z různých evropských zemí (Rakouska, Rumunska, Bulharska, Polska, České republiky, Německa, Finska, Švédska a Irska) v průběhu necelých dvou let setkávat a společně pracovat na rozvoji projektů, jejichž cílem je vzdělávání a zapojení občanů do každodenního života společnosti, do politických procesů. Toto sdílení a učení se od sebe navzájem nám umožnil program Evropské unie Erasmus +.

Bližší informace najdete v sekci Projekt DEMOS na našem webu.