Beseda s emeritním profesorem Lubomírem Popelínským

Mladé generaci chybí vzory, konkrétní příklady, proto jí je chceme ukázat. Přemýšleli jsme, jak toto téma uchopit a výsledkem byl projekt Senioři do škol.

  • Veterán plukovník Emil Boček vzpomínal
  • Veterán plukovník Emil Boček vzpomínal
  • Veterán plukovník Emil Boček vzpomínal
  • Veterán plukovník Emil Boček vzpomínal
  • Veterán plukovník Emil Boček vzpomínal
  • Veterán plukovník Emil Boček vzpomínal

Pilotní projekt proběhl 15. května 2013 na Základní škole Slovanské náměstí v Brně, kde s žáky hovořil emeritní profesor Lubomír Popelínský, 85letý vitální pedagog a publicista, o své nové knížce Vzpomínky z protektorátu. Píše v ní o 2. světové válce očima desetiletého dítěte, ale také poválečné době, krutých 50. letech, dějinách komunismu v 60. letech a o jaru a okupaci v roce 1968. Beseda měla velký ohlas ze strany vedení školy i samotných žáků.

Dotazy dětí neměly konce

Svědčily o jejich zájmu o toto téma. Důležité bylo ukázat, že i člověk v pokročilejším věku může být činorodý, pracovně vytížený a společensky přínosný. Profesor Popelínský je toho důkazem. Nejenom že vydává knížky, ale dodnes působí na Univerzitě obrany a přednáší na dalších školách. 

Prostřednictvím projektu Senioři do škol se snažíme změnit dosavadní stereotypní pohled na stáří, překonat předsudky o životě postavení a významu seniorů ve společnosti. Přesvědčit nejen mladou generaci, ale i ostatní občany, aby přijali princip solidarity a uznali, že i starší lidé přinášejí do života společnosti své nezastupitelné kvality.